fbpx

Ekovin – endast för de rika?

Ekologiskt vin betyder inte bara att det är miljövänligare. Det innebär också högre kostnader för vinproducenterna. Men är ekovin bara för dem som har råd med det?

För att få kalla ett vin för ekologiskt i Sverige måste det uppfylla de krav som har satts upp av EU för ekologiskt vin och ekologisk vinodling. Kraven säger att druvorna måste odlas utan konstgödsel och man får inte använda kemisk ogräsbekämpning eller kemiska växtskyddsmedel.

Med andra ord: det handlar om att producera vin på samma sätt som man gjort i alla århundraden fram till början av 1960-talet då man började bespruta vinodlingarna och använda kemiska medel.

Visst använde man bekämpningsmedel som kopparsulfat och svavel innan dess, men till skillnad från nyare, kemiska medel så trängde dessa inte in i växten på samma sätt och påverkade inte vinstockarna i samma utsträckning. Därför är en begränsad mängd kopparsulfat och svavel tillåtet vid ekologisk framställning av vin.

Köper du ett vin på Systembolaget kan du se om vinet är ekologiskt genom symbolen med det ekologiska ”lövet”, vilket är den EU- godkända märkning som Systembolaget valt att jobba med.

Det kan var bra att känna till att många viner faktiskt är ekologiskt odlade men att producenten valt att inte eko-märka sina produkter. En certifiering kostar pengar och tar mycket administrativ tid i anspråk som gr tt de kostar ännu mer.

Innebär det då att eko-vinerna blir dyrare?
Ja, så blir det. För när vi handlar vin, handlar det mycket om att vi betalar för produktionskostnader. Och eftersom ekoviner är dyrare att producera… Så visst är det en kostnadsfråga även om det finns ekovin som ligger i det billigare prissegmentet. Vi ser också att efterfrågan ökar. Hela tiden. Vilket i sin tur leder till lägre priser.

Av de över 10 000 viner som finns på Systembolaget, är närmare 1250 viner ekologiska, alltså en tiondel. Och det är ett segment som växer.