Allmänna villkor

Vinliv värnar om din personliga integritet vid behandling av dina uppgifter. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Vinliv samlar in och använder dina personuppgifter. Denna policy beskriver även hur vi samlar in uppgifter på ett lagligt och pålitligt sätt och den beskriver även dina rättigheter. Kontakta oss om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter och hur vi arbetar med integritets- och dataskydd.

Genom att använda  Vinlivs tjänster och ta del av våra nyhetsbrev, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Mejlprenumeration

Genom att prenumerera på Vinlivs nyhetsbrev godkänner du också att ta emot marknadsföring från Vinliv och dess samarbetspartners och delägare.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vinliv är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på följande adress

Vinliv
Sandhamnsgatan 63C
115 28 Stockholm
info@vinliv.se

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vinliv samlar in de personuppgifter som behövs för att förmedla de tjänster som du anmält intresse för. De uppgifter som insamlas kan vara namn, adress, företag, telefon och mejladress. Vidare kan vi samla information om din IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem och plattform. Vi samlar även in personuppgifter genom vår omvärldsbevakning.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan användas för att skicka e-post med relevant information, specialerbjudanden, liksom andra produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Dina personuppgifter kan även komma att användas för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Bekräfta din identitet och verifiera din person och kontaktuppgifter.

Laglig grund: Vinliv har ett berättigat intresse att säkerställa att prenumeranter får sina nyhetsbrev samt får del av marknadsinformation och direktmarknadsföring från Vinliv och dess samarbetspartners.

Laglig grund: Vinliv uppfyller sina avtalsenliga åtaganden och förpliktelser gentemot dig. I andra fall då det inte föreligger avtal är behandlingen även nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Kundanalys, felsökning, dataanalys, testning för statistiska ändamål.

Laglig grund: Används för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden och förpliktelser samt andra berättigande intressen gentemot dig.

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling för att utveckla nya produkter,  tjänster och funktioner

Laglig grund: Andra berättigade intressen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

 Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänk dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgifter behandlade av oss ska du vända dig till Datainspektionen Kontaktuppgifter till dem hittar du här: www.datainspektionen.se

Hur använder vi cookies?

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.